Banner
Trang chủ BỘ MÔN Bộ môn Khoa học xã hội
Ths. Dương Thế Hiển - “Định hướng sống “Khỏe” cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19”

Ths. Dương Thế Hiển - “Định hướng sống “Khỏe” cho sinh viên trường ĐH Nông Lâm sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19”

Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần một năm kể từ khi Việt Nam công bố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và kết thúc giai đoạn giãn cách xã hội. Cuộc sống của người dân nói chung và sinh viên trường ĐHNL nói riêng cũng đã dần ổn định lại như trước khi xuất hiện của dịch bệnh.

Xem thêm
ThS. Bùi Minh Tuấn – “Các biện pháp phòng tránh đuối nước cho sinh viên trường Đại Học Nông Lâm” – Tóm tắt nội dung Seminar chuyên đề tháng 12 năm 2022

ThS. Bùi Minh Tuấn – “Các biện pháp phòng tránh đuối nước cho sinh viên trường Đại Học Nông Lâm” – Tóm tắt nội dung Seminar chuyên đề tháng 12 năm 2022

- Theo Kết quả khảo sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em” (giai đoạn 2016-2021), tại Việt Nam, trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2016-2021 có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, tuy đã giảm dần qua các năm nhưng đuối nước luôn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên.

Xem thêm
Seminar tháng 11 bộ môn Khoa học xã hội

Seminar tháng 11 bộ môn Khoa học xã hội

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bộ môn khoa học xã hội đã tổ chức Seminar tháng 11

Xem thêm
ThS. Phạm Tùng Hương - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong học tập môn “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

ThS. Phạm Tùng Hương - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm trong học tập môn “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trước sự phát triển không ngừng của các quốc gia trên thế giới, một trong những tiêu chí để đánh giá vị thế của mỗi nước chính là giáo dục. Thông qua giáo dục sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng để xây dựng, phát triển đất nước. Giáo dục phổ thông cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng, còn giáo dục đại học là nơi thể hiện sự trưởng thành của người học về mức độ tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và là cơ hội để phát triển cá nhân và cải tiến chất lượng cuộc sống trong tương lai

Xem thêm
ThS Nguyễn Khánh Quang - Tóm tắt Seminar "Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn bóng chuyền cho sinh viên ĐHNLTN"Tháng 10-2022

ThS Nguyễn Khánh Quang - Tóm tắt Seminar "Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn bóng chuyền cho sinh viên ĐHNLTN"Tháng 10-2022

Căn cứ vào chương trình đào tạo môn học cũng như giai đoạn giảng dạy vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến kiến thức học tập của sinh viên nhất là giải đoạn covis cũng như một số sinh viên bị bệnh tim dị tật.v.v. Cơ bản sau khi hoàn thành chương trình sinh viên nắm vững kiến thức, kỹ năng của môn bóng chuyền và thái độ học tập đối với môn học cùng các môn học khác.

Xem thêm
TS. Lê Quốc Tuấn - Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay" - Tóm tắt seminar tháng 10/2022

TS. Lê Quốc Tuấn - Phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay" - Tóm tắt seminar tháng 10/2022

Trong quá trình đổi mới, phát triển KT-XH của nước ta hiện nay, việc coi trọng phát huy nhân tố con người có ý nghĩa quyết định đến sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề phát huy nhân tố con người, nhờ đó mà “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề về phát huy nhân tố con người và biện pháp chủ yếu để phát huy nhân tố con người hiện nay.

Xem thêm
TS. Dương Thị Kim Huệ: Triển khai nội dung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thông qua giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh- Tóm tắt báo cáo seminar tháng 10/2022

TS. Dương Thị Kim Huệ: Triển khai nội dung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thông qua giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh- Tóm tắt báo cáo seminar tháng 10/2022

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là điểm nổi bật, xuyên suốt và chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong toàn bộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm
ThS Ngô Thị Mây Ước - Tóm tắt Seminar T9-2022 "Nâng cao năng lực tự học của sinh viên (năm thứ nhất) qua môn học Triết học Mác - Lênin"

ThS Ngô Thị Mây Ước - Tóm tắt Seminar T9-2022 "Nâng cao năng lực tự học của sinh viên (năm thứ nhất) qua môn học Triết học Mác - Lênin"

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Về cách học, phải lấy tự học làm cốt”. Tự học là một thuộc tính vốn có của con người, là con đường phát triển của mỗi cá nhân, của cả dân tộc, là động lực chính của quá trình giáo dục – đào tạo.

Xem thêm
TS. Nguyễn Trường Giang- Tóm tắt Seminar T9-2022- Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

TS. Nguyễn Trường Giang- Tóm tắt Seminar T9-2022- Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phát triển TDTT trường học có ý nghĩa chiến lược to lớn, một mặt nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực, bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức, nhân cách và lối sống tích cực, lành mạnh cho Học sinh, sinh viên.

Xem thêm
ThS Nguyễn Thị Huyền - TT Seminar T5-2022 "Khái quát sinh kế hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên"

ThS Nguyễn Thị Huyền - TT Seminar T5-2022 "Khái quát sinh kế hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên"

Sinh kế được định nghĩa là khả năng, nguồn lực (vật chất và phi vật chất) và các hoạt động cần thiết làm phương tiện sống của con người. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi cá nhân và hộ gia đình nói chung và hộ nông dân nói riêng.

Xem thêm
ThS Nguyễn Khánh Quang - Tóm tắt Seminar "Lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường  Đại học Nông lâm Thái Nguyên"

ThS Nguyễn Khánh Quang - Tóm tắt Seminar "Lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên"

Mục đích lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp cho người tập phòng và chống lại các bệnh tật trong giai đoạn như hiện nay.

Xem thêm
ThS. Lê Quốc Tuấn- Tóm tắt Seminar "Yếu tố tác động đến biến đổi bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hiện nay"

ThS. Lê Quốc Tuấn- Tóm tắt Seminar "Yếu tố tác động đến biến đổi bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hiện nay"

Thái Nguyên là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Thái Nguyên có 46 dân tộc trên tổng số 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam, trong đó có 8 dân tộc có số dân nhiều nhất là: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, H’Mông, Hoa.

Xem thêm
ThS Bùi Minh Tuấn - Tóm tắt Seminar "Đề xuất một số học phần tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên nhà trường"

ThS Bùi Minh Tuấn - Tóm tắt Seminar "Đề xuất một số học phần tự chọn môn Giáo dục thể chất cho sinh viên nhà trường"

Xây dựng một hệ thống học phần tự chọn môn GDTC nhằm tích cực hóa quá trình học tập của SV, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình GDTC trong phạm vi nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Xem thêm
ThS Dương Thế Hiển "“Một số giải pháp nâng cao phong trào thể dục thể thao trong sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” - Tóm tắt seminar Tháng 11-2021

ThS Dương Thế Hiển "“Một số giải pháp nâng cao phong trào thể dục thể thao trong sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” - Tóm tắt seminar Tháng 11-2021

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành và có những diễn biến phức tạp. Việc rèn luyện thể dục thể thao của mỗi người dân trên cả nước nói chung và trong sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, việc duy trì tập luyện gặp nhất nhiều bất lợi; dẫn đến việc phong trào thể dục thể thao ngày càng đi xuống.

Xem thêm