Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO
Lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong Bộ môn Khoa học tự nhiên - Khoa KHCB

Lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực trong Bộ môn Khoa học tự nhiên - Khoa KHCB

Đề án “Lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực” thuộc chương trình hợp tác giữa chính phủ Úc và trường Đại học Nông lâm đã được triển khai rộng rãi và thực hiện rất tích cực trong năm học 2019-2020.

Xem thêm
Ngành NLKH (AUN-QA)

Ngành NLKH (AUN-QA)

Xem thêm