Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về khoa KHCB

26/12/2012 00:00 - Xem: 1079

 

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị:

Tên tiếng Việt: Khoa Khoa học cơ bản

Tên tiếng Anh: Faculty of Basic Sciences

2. Link website của đơn vị:  http://fbs.tuaf.edu.vn/

3. Quá trình hình thành và phát triển:

          Khoa Khoa học cơ bản – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập từ  tháng 2/1970 với tên gọi là Khoa các bộ môn chung (tên gọi khác là Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ). Trong quá trình phát triển, có giai đoạn Khoa mang tên Khoa Bồi dưỡng - Tại chức (1984-1989), có giai đoạn Khoa chuyển về Trường Đại học Đại cương và về các khoa của các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên (1996-2006).

          Tháng 5/2006, Khoa được tái thành lập theo theo Quyết định số 83/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên với tên gọi: Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên. Khoa có chức năng chính là đào tạo khối kiến thức cơ bản cho sinh viên các chuyên ngành của Nhà trường (bao gồm hệ chính quy, vừa làm vừa học, sau ĐH và sinh viên quốc tế).

          Từ tháng 05/2006 đến 5/2019, Khoa Khoa học cơ bản gồm 5 bộ môn, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 8 học phần về Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lý luận chính trị, Xã hội học, Tiếng Việt và Giáo dục Thể chất.   

          Từ tháng 6/2019 đến nay (2020), cơ cấu tổ chức của Khoa được tinh gọn lại, gồm 2 bộ môn là Khoa học tự nhiên (các tổ: Toán – Lý, Hóa - Sinh) và Khoa học xã hội (các tổ: Tiếng Việt – Xã hội học, Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất).

          Những ngày đầu thành lập năm 1970,  Khoa có 5 cán bộ giảng viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trước năm 1990, Khoa có 02 phó tiến sĩ: PTS. Lê Văn Lấn và PTS. Trần Vũ Tư; từ năm 1990-2006, Khoa có 01 phó tiến sĩ là PTS. Nguyễn Đăng Đức; từ năm 2006 đến nay, Khoa có: 01 PGS (PGS.TS Nguyễn Thị Dung, nguyên Trưởng khoa), 14 tiến sĩ (trong đó có 02 TS là GV kiêm nhiệm), 11 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 21 thạc sĩ và 01 cử nhân.

          Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, khoa Khoa học cơ bản  đã có những đóng góp đáng kể vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng như các hoạt động, phong trào chung trong công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên của Trường.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

- Quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên đổi mới tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

5. Thành tích tập thể Khoa đã đạt được:

  1. Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục tặng công đoàn Khoa Khoa học cơ bản “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2011-2012”.
  1. Giấy khen của Đoàn trường tặng Khoa Khoa học cơ bản về “Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2012-2013”.
  1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng Khoa Khoa học cơ bản về  thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2012”.
  1. Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên tặng “Tập thể nữ CBVC đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà năm 2011-2012”.
  1. Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm tặng Khoa Khoa học cơ bản về thành tích “Đạt giải nhất cuộc thi đổi mới phương pháp học chế tín chỉ lần thứ nhất năm 2011”.
  1. Giấy khen tặng tập thể nữ CBVC đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà năm 2008-2009”.
  1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng tập thể nữ CBVC Khoa Khoa học cơ bản về thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2006-2010”.

          Những kết quả đạt được như trên là do có sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường, sự lãnh chỉ đạo của Ban chi uỷ, Ban chủ nhiệm Khoa và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Khoa. Kết quả đó sẽ là nền tảng vững chắc để tập thể Khoa Khoa học cơ bản tiếp tục phấn đấu, phát huy những thành quả đã có và kiến tạo thêm những thành quả mới tốt đẹp hơn đóng góp vào sự phát chung của Nhà trường ở những chặng đường tiếp sau.

Tập thể các thầy cô Khoa Khoa học cơ bản (năm 2019)

BCN Khoa Khoa học cơ bản