Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Khoa học xã hội

Danh sách Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

31/03/2023 00:00 - Xem: 1055

STT

Họ và tên

Vị trí

Tổ

SĐT

Email

Ghi chú

1

TS. Lèng Thị Lan

Trưởng Khoa, GVC

TV-XHH

0989.142.696

lengthilan@tuaf.edu.vn

 

2

TS. Nguyễn Đỗ Hương Giang

PGĐ TT TS&TT, GV kiêm nghiệm

TV-XHH

0979.871.910

nguyendohuonggiang@tuaf.edu.vn

 

3

ThS. Cao Đức Minh

Giảng viên

TV-XHH

0973.515.276

caoducminh@tuaf.edu.vn

NCS nước ngoài

4

CN. Ngô Thị Thùy Lương

VPK

TV-XHH

0987.609.297

ngothithuyluong@tuaf.edu.vn

 

5

ThS. Lý Thị Thùy  Dương

GV kiêm nhiệm/ Giám đốc CTTT - ĐHNL

TV-XHH

0962233901

lythithuyduong@tuaf.edu.vn

 

6

TS. Nguyễn Minh Sơn

GV kiêm nhiệm/ Phó ban CT HSSV- ĐHTN

TV-XHH

0915660569

Minhsontnu@gmail.com

 

7

TS. Dương Thị Kim Huệ

Phó trưởng Khoa, GVC

LLCT

0984.716.899

duongthikimhue@tuaf.edu.vn 

 

8

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Phó trưởng BM, GV

LLCT

0985.899.475

nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn

NCS

9

ThS. Phạm Tùng Hương

Giảng viên/Trợ lý TT

LLCT

0988.053.890

phamtunghuong@tuaf.edu.vn

 

10

TS. Lê Quốc Tuấn

GV kiêm nhiệm/Phó TP CTHSSV

LLCT

0962.632.983

lequoctuan@tuaf.edu.vn

NCS

11

ThS. Nguyễn Thị Thúy

GVC

LLCT

0936.102.508

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

 

12

ThS. Ngô Thị Mây Ước

Giảng viên LLCT 0989.103.228

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

 

13

ThS. Nông Thị Xuân

Giảng viên

LLCT

037.467.9906

nongthixuan@tuaf.edu.vn

NCS nước ngoài

14

TS. Nguyễn Trường Giang

Giảng viên

GDTC

0976.013.333

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

 

15

ThS. Dương Thế Hiển

Bí thư Liên chi/GV

GDTC

0979.596.261

duongthehien@tuaf.edu.vn

 

16

ThS. Nguyễn Khánh Quang

Giảng viên

GDTC

0986.899.122

nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

 

17

ThS. Bùi Minh Tuấn

Giảng viên

GDTC

0988.231.555

buiminhtuan@tuaf.edu.vn

 

18

ThS. Dương Thùy Trang

Giảng viên

TV-XHH

0979.008.798

duongthuytrang@tuaf.edu.vn

Xin nghỉ có thời hạn

 

Tập thể giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội