Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng

Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam"

17/02/2023 09:19 - Xem: 738
Ngày 8 tháng 2 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ra công văn số 57/HDBTGTU về Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Ngày 8 tháng 2 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ra công văn số 57/HDBTGTU về Hướng dẫn tuyên truyền 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Nội dung cụ thể xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN