Banner
Trang chủ BỘ MÔN Bộ môn Khoa học tự nhiên

ThS. Nguyễn Thị Mai - "Công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải" - Tóm tắt nội dung báo cáo Seminar chuyên đề

26/12/2022 08:58 - Xem: 30
Nước thải từ ngành công nghiệp chứa rất nhiều các loại chất ô nhiễm với nồng độ và tính chất khác nhau. Không có công nghệ riêng lẻ nào có thể xử lý được tất cả các thành phần ô nhiễm trong nước thải từ ngành công nghiệp. Công nghệ áp dụng trong xử lý nước thải được lựa chọn dựa vào chất ô nhiễm, nồng độ chất ô nhiễm, và yêu cầu về chất lượng nước cần đạt được.

Công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải

ThS. Nguyễn Thị Mai

 

Nước thải từ ngành công nghiệp chứa rất nhiều các loại chất ô nhiễm với nồng độ và tính chất khác nhau. Không có công nghệ riêng lẻ nào có thể xử lý được tất cả các thành phần ô nhiễm trong nước thải từ ngành công nghiệp. Công nghệ áp dụng trong xử lý nước thải được lựa chọn dựa vào chất ô nhiễm, nồng độ chất ô nhiễm, và yêu cầu về chất lượng nước cần đạt được. Các công nghệ xử lý bao gồm: sự kết hợp giữa  phương pháp vật lý, phương pháp hóa - lý và phương pháp sinh học. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống này vẫn không xử lý được triệt để các thành phần ô nhiễm như thuốc nhuộm, kháng sinh và các chất hữu cơ khó phân hủy cho nên các phương pháp oxi hóa tiên tiến như các phương pháp quang (UV, UV chân không), phương pháp hóa học (O3, H2O2, O3/H2O2, H2O2/Fe(II)), phương pháp quang hóa (O3/UV, H2O2/UV, O3/H2O2/UV, H2O2/Fe(II)/UV), phương pháp vật lý (xâm thực siêu âm, xâm thực thủy động lực) và phương pháp quang xúc tác (TiO2/UV, ZnO/UV, WO/UV) được phát triển để xử lý triệt để các chất ô nhiễm này, nhờ đó mà thể tích và thời gian xử lý giảm đáng kể.

Nhóm tác giả Sigh R.K và cộng sự đã ứng dụng công nghệ phóng điện để phân hủy xanh methylene. Với điện áp 23 kV, thời gian phóng điện là 12 phút, nồng độ tối đa của các gốc hydroxyl, hydro peroxide, ozone và gốc superoxide được tạo ra là 63 mg/L, 28 mg/L, 1 mg/L và 18 mg/L. Cường độ của điện áp đặt vào, tần số (xung/giây), độ pH, độ kiềm và chất hữu cơ tự nhiên (NOM) có trong nước có ảnh hưởng đáng kể đến việc tạo ra gốc hydroxyl và hydro peroxide do đó ảnh hưởng đến hiệu suất phân hủy xanh methylene. Ngoài ra, nhóm tác giả này cũng ứng dụng công nghệ điện hóa để phân hủy carbofuran trong nước. Hiệu suất xử lý đạt được hứa hẹn các ứng dụng ở quy mô lớn hơn trong tương lai.

Như vậy, công nghệ tiên tiến đã mở ra một bước tiến lớn trong việc phân hủy các chất ô nhiễm bền cũng như phân hủy các loại nhựa khó phân hủy thành các thành phần ít ô nhiễm hơn như CO2 và H2O.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN